تاور کرین پینر

تاور کرین پینر Peiner بزرگ ترین تاور کرین متحرک با ارتفاع 300 فوت در سال 1956 توسط شرکت پینر Peiner ساخته شد . در سال 1998 دو شرکت پینر Peiner و  گروه ترکس Terex با همکاری یکدیگر تاور کرین های کله قندی دار پینر با برند ترکس Terex  تولید کردند که در حال حاضرکاربرد...