تاور کرین چیست؟

تاور کرین نوعی جرثقیل برج سازی است که اجسام سنگین را جا به جا می کند. به نحوی که جسم سنگین را تا ارتفاعی معینی بالا برده و سپس اقدام به جا به جایی آن در شعاع های گوناگون می کند. با توجه به قدرت مانور بالای در زمینه ی باربرداری در صنایع مختلف از این وسیله استفاده می...