تاور کرین پتن

از زمان تاسیس La Clayette در سال 1928، پاتان رهبر جهان در تولید برج های جرثقیل در فرانسه بوده است و دارای بیش از 100،000 جرثقیل فروخته شده و نصب شده در سراسر جهان است. امروزه بیش از 60 مدل از کارخانه های تولیدی در فرانسه، ایتالیا، پرتغال، هند و چین تولید می شود. تاور...