انواع مدلهای تاورکرین پتن MD 509 M20

برای دریافت مشخصات فنی تاور کرین پتن (کاتالوگ) بر روی مدل دستگاه کلیک کنید. خود ایستایی ارتفاع موجود انتهای بازو برق مصرفی مدل دستگاه- دریافت کاتالوگ 80 متر 92.8 متر 20 تن 3.7 تن Potain MD 509 M20 80 متر 94.5 متر 25 تن 3.7 تن Potain MD 509 M25 80 متر 81.5 m 20 تن 4.7...