آسانسور کارگاهی TCCH

از مهمترین قسمت بالابرهای کارگاهی (بالابر کارگاهی) که در طراحی و ساخت و راندمان دستگاه های بالابر میتوان اشاره کرد آسانسور کارگاهی TCCH می باشد. از مزایای بالابر کارگاهی تی سی سی اچ می توان به مصرف برق آن اشاره کرد که مصرف برق آن 30 درصد به جای 100 درصد می باشد که با...