در این فیلم آموزشی نحوه نصب و مونتاژ جرثقیل تاور کرین ( تاورکرین ) ساختمان های بلند نمایش داده می شود.