آسانسور کارگاهی آلیماک مدل Alimak Scando 650 XL

آسانسور کارگاهی آلیماک مدل Alimak Scando 650 XL

آسانسور کارگاهی آلیماک مدل Scando 650 XL حمل و نقل در سازه های بلند را بسیار ساده کرده است. بوسیله محفظه 5 متر مربعی آسانسور(عرض 2 متر در طول 2.8 متر) در مدل جدید آسانسور کارگاهی آلیماک به راحتی می توان موارد مورد نیاز و نیز افراد را جابجا کرد. موتور این آاسانسور...