تاورکرین و بازرسی های  فنی و ایمنی

تاورکرین و بازرسی های فنی و ایمنی

تاور کرین یا جرثقیل برجی  یکی از دستاورد های مهم بشری می باشد که ساختارهای متفاوتی ، بنا به نوع توقع کاربر را دارا می باشد و در زمینه های برج سازی ، سد سازی ، سیلو سازی ، پل سازی و … به کار گرفته می شود که خود می تواند در ارتفاعهای متفاوت با باربرداری های متفاوت...
توانایی های اپراتور تاور کرین یا جرثقیل برجی

توانایی های اپراتور تاور کرین یا جرثقیل برجی

تاور کرین ها شکل مدرن جرثقیلهای متعادل هستند که از بخشهای پایه ای یکسان تشکیل شده اند. این جرثقیلها توسط یک پایه ی بتنی در زمین (گاهی اوقات توسط تجهیزاتی به دیوار نصب می شوند) ثابت می شوند. تاورکرین ها اغلب بهترین ترکیب از ارتفاع و توانایی بلند کردن را دارند و در...
اعضای تشکیل دهنده جرثقیل برجی – تاور کرین tower crane

اعضای تشکیل دهنده جرثقیل برجی – تاور کرین tower crane

جرثقیل های برجی یا تاورکرین ها tower cranes دارای قسمت های مختلفی می باشند که بدین شرح می باشند. 1. بازوی حمال: وظیفه لیفت کردن و حمل اجسام را برعهده دارد. 2. بازوی متعادل کننده: وظیفه تعادل جرثقیل در حالت مختلف را بر عهده دارد. 3. کابلهای مهار و تقویت: وظیفه اتصال...