متاسفانه در روز جمعه 12 آذرماه در اندیمشک خوزستان جرثقیل برجی بر سر کارگران سقوط می کند که فیلم لحظه سقوط را در ادامه می بینید.